Här finns diverse bilder på några av många utförda arbeten;